HODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV - ENB
NÁRODNÍ KALKULAČNÍ NÁSTROJ – NKN II

NKN III

Aktualizace - novinky

Zde budou zveřejňovány informace o vydání nových verzí/aktualizací. 

Další informace:
  • K disppozici NKN III pro výukové a nekomerční účely podle vyhlášky 264/2020 Sb.
  • NKN II sloužil pro komerční zpracovávání PENBů podle vyhlášky 78/2013 Sb., která byla zrušena k 31.8.2020.
  • Vyhláška 264/2020 Sb. a NKN: V otázce pokračování výpočetního nástroje uvádíme, že byla připravena verze NKN III. Výpočetní nástroj NKN III slouží jako orientační a výuková výpočetní pomůcka. Výsledek hodnocení ENB nicméně odpovídá požadavkům vyhlášky 264/2020 Sb. indikuje splnění/nesplnění požadavků na ENB, stanovuje klasifikační třídy a je vhodnou pomůckou pro energetickou analýzu budovy. NKN III slouží zejména pro studenty vysokých škol, pro předběžné posouzení ENB, nebo pro energetickou analýzu budovy např. při zpracovávání energetického auditu. Domníváme se, že úloha NKN jako pilotní bezplatné pomůcky na zpracovávání PENBů byla naplněna. Komerční SW se již plně etablovaly na trhu a není cílem být s touto nekomerční a nekomerčně zpracovávanou pomůckou konkurencí s plným uživatelským komfortem, jaký nabízejí komerční SW.
  • Výpočetní nástroj nemusí korektně pracovat ve verzích MS Office 2003 a starších (je rozhozena grafika grafického znázornění PENB a výpočet vykazuje chybu). V kancelářských balících OpenOfice 4.1.1 a také demo Office 2013 by měl být NKN plně funkční.
Datum vydání verze NKN II

poznámka

13.01.2021 4.03 Výpočetní násktroj NKN III podle požadavků vyhlášky 264/2020 Sb.
26.2.2019 3.31 oprava výpočtu ploch tepelných vazeb do protokolu PENBu. Výpočet a hodnocení ENB bez změny.
11.2.2019 3.30

Upraven protokol PENB:

- Do tabulky konstrkcí a.1 přidána na první pozici položka "tepelné vazby". NKN s tepelnými vazbami, pokud jsou zadány ve formě deltaUem, standardně počítá, nebyly pouze seprátně zobrazovány v protokolu PENB. Z tabulky a.1 to přímo nevyplývá..Položka tepelných vazeb byla také doplněna na list "Energetické potřeby budovy".

- Do tabulky b.5.a přidána měrná ztráta zásobníku teplé vody referenční budovy. V případě více zásobníků přípravy TV se referenční hodnota pro protokol PENBu stanoví váženým průměrem na základě objemů zásobníků TV. V tomto případě je protkol PENBu také nešťastně formulován.

Ve verzi 3.29 přeuložením do soubotu *.xlsx chyběly makra pro tisk dokumentů a náhrávání obrázku pro grafické znázornění PENBU, nyní jsou doplněny.

8.8.2018 3.29 úprava zobrazení grafů na listu bilance energie
27.6.2018 3.28 úprava zobrazení grafů, oprava výpočtu VZT systémů č. 2 - 5 použitých v zóně 3
18.5.2017 3.27 opravena možnost doplnění evidenční čísla PENB z verze 3.26
9.5.2017 3.26 přidána možnost doplnění evidenční čísla PENB, které generuje ENEX, přímo do protokolu PENB a grafického znázornění
30.5.2016 3.24

na listu "kostrukce - stavebni cast" zviditelněny parametry konstrukcí referenční budovy,

29.4.2016 3.22 doplnění protokolu PENB: oprava překlepu "Ekologická" na "Ekonomická vhodnost"
26.1.2016 3.21 opraven a doplněn protokol PENB
6.1.2016 3.2 NKN upraven podle změnového znění vyhlášky 78/2013 Sb., ve smyslu vyhlášky č. 230/2015 Sb.
28.5.2015 3.052 heslo pro odemčení protokolu PENB pro úpravu před tiskem je "poklop"
12.12.2014 3.052 upraveno na základě požadavků uživatelů, upraven formát PENB (tabulka pro osvětelní)
8.8.2014 3.051 upraven formát PENB (formát čísel - počet desetinných míst)
23.4.2014 3.051

upraven formát protokolu PENB (rozsah některých vkládaných informací mohl přesáhnout velikost buňky), upravena grafická část PENB editace (informativní zatřídění dílčí odané energie  pro nucené větrání a přípravu TV), upraven výpočet Uem hodcené vícezónové budovy.

21.3. 2014 3.05 první oficiální verze pro zpracování PENB určená pro odbornou veřejnost

Název: Národní Kalkulační Nástroj III - NKN III
Charakteristika: NKN III slouží jako orientační a výuková výpočetní pomůcka. Výsledek hodnocení ENB nicméně odpovídá požadavkům vyhlášky 264/2020 Sb. indikuje splnění/nesplnění požadavků na ENB, stanovuje klasifikační třídy a je vhodnou pomůckou pro energetickou analýzu budovy. NKN III slouží zejména pro studenty vysokých škol, pro předběžné posouzení ENB, nebo pro energetickou analýzu budovy např. při zpracovávání energetického auditu. Domníváme se, že úloha NKN jako pilotní bezplatné pomůcky na zpracovávání PENBů byla naplněna. Komerční SW se již plně etablovaly na trhu a není cílem být s touto nekomerční a nekomerčně zpracovávanou pomůckou konkurencí s plným uživatelským komfortem, jaký nabízejí komerční SW.
Zpracovatel:

Katedra technických zařízení budov, fakulta stavební, ČVUT v Praze

Thákurova 7, 166 29 Praha 6 – Dejvice

Autoři:

prof. Ing. Karel Kabele, CSc.

kontaktní email: nkn. fsv cvut cz

Dostupnost: Volně ke stažení po vyplnění registračního formuláře

Helpdesk: Výpočetní nástroj je ke stažení zdarma a uživatelská podpora je zajišťována prostřednictvím seminářů pořádaných katedrou technických zařízení budov, nebo Společností pro techniku prostředí.


Download - Registrační formulář

Po registraci uživatel obdrží informační email s přístupovými údaji ke stažení výpočetního nástroje. V případě, že jste již registraci provedli a nemáte k dispozici přihlašovací údaje, registraci proveďte znovu.
Registrace pro stažení NKN není v současnosti funkční !

V případě potřeby výpočetního nástroje NKN II, nebo NKN III nás kontaktujte na nkn@fsv.cvut.cz. Výpočetní nástroj NKN vám bude zaslán prostřednictvím emailu. Uveďte v  předmětu emailu, jakou verzi vyžadujete.

NKN II sloužil k plnohodnotnému zpracování hodnocení energetické náročnosti budovy a vyhotovení PENBu podle vyhlášky 78/2013 Sb., jejíž platnost byla ukončena 31.8.2020 a byla nahrazena výše zmíněnou vyhláškou 264/2020 Sb. Pokud byste potřeboval NKN II poslední verze, prosím o zprávu.

Výpočetní nástroj NKN III slouží jako orientační a výuková výpočetní pomůcka. Výsledek hodnocení ENB nicméně odpovídá požadavkům vyhlášky 264/2020 Sb. indikuje splnění/nesplnění požadavků na ENB, stanovuje klasifikační třídy a je vhodnou pomůckou pro energetickou analýzu budovy. NKN III slouží zejména pro studenty vysokých škol, pro předběžné posouzení ENB, nebo pro energetickou analýzu budovy např. při zpracovávání energetického auditu. Domníváme se, že úloha NKN jako pilotní bezplatné pomůcky na zpracovávání PENBů byla naplněna. V případě nutnosti zpracování hodnocení energetické náročnosti v podobě PENBu se všemi formálními náležitostmi je nezbytné využít dostupné komerční SW. Komerční SW se již plně etablovaly na trhu a není cílem být s touto nekomerční a nekomerčně zpracovávanou pomůckou konkurencí s plným uživatelským komfortem, jaký nabízejí komerční SW.


© katedra technických zařízení budov, Fakulta stavební, ČVUT v Praze 2021 / nkn.fsv.cvut.cz / e-mail: nkn. fsv cvut cz