HODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV - ENB
NÁRODNÍ KALKULAČNÍ NÁSTROJ – NKN III

Aktuálně - kurzy

Publikováno: 17.1.2024
Probíhající kurz:

Kurz celoživotního vzdělávání - "TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV PRO ENERGETICKY EFEKTIVNÍ A ZDRAVÉ BUDOVY

Chcete se zdokonalit ve znalostech systémů technických zařízení budov (TZB), obnovitelných zdrojů energie, energetické náročnosti, facility managementu nebo vnitřního prostředí budov?

Katedra technických zařízení budov Fakulty stavební ČVUT v Praze ve spolupráci s kolegy z Fakulty strojní a Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze pořádá dvousemestrální kurz celoživotního vzdělávání, který se věnuje systémům TZB, od hospodaření s vodou přes vytápění a chlazení až po větrání budov. Dozvíte se také o novinkách z oblasti energetické náročnosti budov a obnovitelných zdrojů energie. Zdokonalíte také svoje znalosti v oblasti vnitřního prostředí budov a elektroenergetiky. Účastníci kurzu se zapojí do workshopů či experimentů v laboratořích katedry TZB.

Pro koho je kurz určen? Pro všechny, kdo chtějí získat přehled o nových systémech, předpisech a postupech v oblasti TZB

  • Technici a inženýři v oblasti stavebnictví a inženýrských služeb, kteří chtějí zlepšit své znalosti a dovednosti v oblasti TZB.
  • Architekti a projektanti, kteří se zabývají návrhem budov a chtějí se naučit vytvářet efektivní a udržitelná technická zařízení.
  • Pracovníci v oblasti energetiky a životního prostředí, kteří se chtějí dozvědět více o technologiích a systémech využívaných v budovách s nízkou spotřebou energie a minimálním vlivem na životní prostředí.
  • Manažeři budov a správci majetku, kteří potřebují porozumět technickým zařízením a jejich údržbě, aby mohli spravovat budovy úspěšně a efektivně.
  • Lidé hledající nové kariérní příležitosti v oblasti TZB, kteří chtějí získat základní znalosti a dovednosti pro práci v této oblasti.
  • Osoby, které se zajímají o udržitelnost a chybějící znalosti v oblasti TZB.

 Kurz bude probíhat prezenčně na půdě Fakulty stavební ČVUT v Praze v celkem 12 dnech, a to od října do prosince 2023 a od února do května 2024. Úspěšní účastníci získají osvědčení o absolvování kurzu ve formě certifikátu. Cena kurzu 27750 Kč.  Garantem kurzu je prof. Ing. Karel Kabele, CSc., kontakt k125@fsv.cvut.cz

Více informací na  stránkách katedry TZB

Kurzy NKN: Hodnocení energetické náročnosti budov a zpracování PENB pomocí výpočetního nástroje NKN

Kurzy hodnocení energetická náročnosti budov plánujeme na rok 2025.

Na základě častých dotazů jsme ve spolurpáci se Společností pro techniku prostředí v minulých letech uspořádali jednodenní kurzy práce s NKN II a seznámení se s problematikou zpracování PENB.

V roce 2025 plánujeme kurzy Hodnocení ENB v rámci kurzů celoživotního vzdělávání.

Anotace kurzu:

Dvoudenní intenzivní kurz je určen pro energetické specialisty, autorizované osoby, projektanty a odbornou veřejnost  se zájmem o hodnocení energetické náročnosti budov. Kurz obsahuje teoretický úvod a praktické zaškolení do problematiky zpracování průkazu energetické náročnosti podle požadavků vyhlášky č. 264/2020 Sb. formou workshopu v počítačové učebně.


 

© katedra technických zařízení budov, Fakulta stavební, ČVUT v Praze 2021 / nkn.fsv.cvut.cz / e-mail: nkn. fsv cvut cz