HODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV - ENB
NÁRODNÍ KALKULAČNÍ NÁSTROJ – NKN II

Odkazy

Odkazy

Ministerstvo průmyslu a obchodu - energetická legislativa

Ministerstvo průmyslu a obchodu - Podrobnosti ke zkoušení uchazečů o oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty

Ministerstvo průmyslu a obchodu - seznam energetických specialistů

Katedra technických zařízení budov, Fakulta stavební, ČVUT v Praze

UCEEB – Univerzitní centrum energeticky efektivních budov

Společnost pro techniku prostředí - organizační garant odborných seminářů a školení

Aktuálně - novinky

Zde naleznete informace k připravovaným kurzům NKN pro energetické specialisty. Tento kurz  NENAHRAZUJE  průběžné  vzdělávání energetických specialistů podle vyhlášky č.118/2013 Sb.

Průběžné vzdělávání energetických  specialistů podle vyhlášky č.118/2013 Sb. - jednou z pověřených pověřených technických vysokých škol je ČVUT v Praze, informace ke kurzech jsou uvedeny na http://tzb.fsv.cvut.cz/?mod=celozivotni-vzdelavani

Výpočetní nástroj NKN II vznikl za podpory Evropské unie, projektu OP VaVpI č. CZ.1.05/2.1.00/03.0091 – Univerzitní centrum energeticky efektivních budov

© katedra technických zařízení budov, Fakulta stavební, ČVUT v Praze 2014 / nkn.fsv.cvut.cz / e-mail: nkn. fsv cvut cz