HODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV - ENB
NÁRODNÍ KALKULAČNÍ NÁSTROJ – NKN III

Odkazy

Odkazy

Ministerstvo průmyslu a obchodu - energetická legislativa

Ministerstvo průmyslu a obchodu - Podrobnosti ke zkoušení uchazečů o oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty

Ministerstvo průmyslu a obchodu - seznam energetických specialistů

Katedra technických zařízení budov, Fakulta stavební, ČVUT v Praze

UCEEB – Univerzitní centrum energeticky efektivních budov

Společnost pro techniku prostředí - organizační garant odborných seminářů a školení


© katedra technických zařízení budov, Fakulta stavební, ČVUT v Praze 2021 / nkn.fsv.cvut.cz / e-mail: nkn. fsv cvut cz