HODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV - ENB
NÁRODNÍ KALKULAČNÍ NÁSTROJ – NKN II

Kontakt

prof. Ing. Karel Kabele, CSc.

ČVUT v Praze, Fakulta stavební
katedra technických zařízení budov 

Kontakt

web: nkn.fsv.cvut.cz
e-mail: nkn. fsv cvut cz

ČVUT v Praze, Fakulta stavební
katedra technických zařízení budov

Thákurova 7
166 29 Praha 6

UCEEB - Univerzitní centrum energeticky efektivních budov
Třinecká 1024
273 43 Buštěhrad

Výpočetní nástroj NKN II vznikl za podpory Evropské unie, projektu OP VaVpI č. CZ.1.05/2.1.00/03.0091 – Univerzitní centrum energeticky efektivních budov

© katedra technických zařízení budov, Fakulta stavební, ČVUT v Praze 2014 / nkn.fsv.cvut.cz / e-mail: nkn. fsv cvut cz