HODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV - ENB
NÁRODNÍ KALKULAČNÍ NÁSTROJ – NKN III

Kontakt

prof. Ing. Karel Kabele, CSc.

ČVUT v Praze, Fakulta stavební
katedra technických zařízení budov 

Kontakt

web: nkn.fsv.cvut.cz
e-mail: nkn. fsv cvut cz

ČVUT v Praze, Fakulta stavební
katedra technických zařízení budov

Thákurova 7
166 29 Praha 6

© katedra technických zařízení budov, Fakulta stavební, ČVUT v Praze 2021 / nkn.fsv.cvut.cz / e-mail: nkn. fsv cvut cz